Bijzondere leden

erelid
2003  Johannes v.d. Scheer  erelid Overleden
  E Westerveld  erelid Overleden
lid van verdienste
2018  John Pasdriofski  lid van verdienste
2014  Kest Kooiker  lid van verdienste